Disclaimer

De informatie op deze website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg te allen tijde een arts als er zich problemen voordoen met je gezondheid. De informatie op deze site is van algemene aard en dient door een arts vertaald te worden naar de persoonlijke situatie van de patiënt / lezer. Bespreek eventuele acties die je wilt nemen op grond van de informatie op deze site altijd eerst met je behandelend arts. Resonantie Centrum Nederland BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het uitvoeren van de op deze site beschreven en in de video’s getoonde aanvullende mogelijkheden of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de op deze website genoemde methoden geen therapieën zijn in de zin van de Nederlandse wetgeving en geen vervanging zijn voor de therapeut of de arts. Wanneer we spreken over genezing, betekent dit geestelijke genezing door de activering van zelfhelende krachten.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resonantie Centrum Nederland BV.