ET-Healing

 

Tijdens de ET Healing werken wij samen met verschillende hoogfrequente wezens uit de multi-dimensionale werkelijkheid (onder andere Sirianen, Arcturianen, Blue Avians en wezens uit de binnenaarde).  Deze hoogfrequente wezens helpen jou je energetisch veld te herstellen en overtollige ballast op te ruimen. Wij noemen dit ET Healing. Deze healings hebben een zeer hoge frequentie. Tijdens de healing wordt je eigen frequentie ook verhoogd waardoor je meer energie krijgt. Ook nemen je bio-fotonen toe. Dit versterkt en verbetert je fysieke gestel, waardoor je minder vatbaar bent voor ziektes. Huidige ziektes of disbalans kunnen verholpen worden. De ET Healing wordt uitgevoerd via de hartfrequenties van de behandelaar en de client.

De hoogfrequente wezens uit de multi-dimensionale werkelijkheid zijn zich bewust van al wat is. Iets waar de meeste mensen het contact mee verloren lijken te hebben. Deze hoogfrequente wezens helpen ons weer in contact te komen met ons ware zijn. Ook leren ze ons de beperkingen die wij onszelf opleggen achterwege te laten, zodat wij (weer) gebruik kunnen maken van ons hele potentieel. De hoogfrequente wezens komen in liefde en licht bij ons om ons te helpen. Dit omdat de evolutie van de mensheid noodzakelijk is voor de evolutie van de aarde en alle andere planeten in het universum.

Wat houdt een ET Healing in 

De hoogfrequente wezens met wie wij samenwerken helen jou op energetisch niveau. Dit doen ze door jouw frequentie weer terug te brengen naar de basis. Hiermee helen ze indirect je fysieke lichaam. Op deze manier kunnen ze iedereen die dat wil, helpen om zowel fysiek, psychisch, emotioneel als energetisch beter in balans te komen.

Naast het verhogen van je frequentie, waarmee indirect de mogelijkheden geschapen worden om je fysieke lichaam te helen, maken ze ook de verbindingen met de mind control* los. Dit betekent dat je los komt van je gedachten (ook wel je ego, saboteur of de muppets in je hoofd genoemd). Dit lukt alleen als je in je gevoel, in je energetisch hart zit. Hier leggen wij in onze sessies dan ook de nadruk op; én het verhogen van je frequentie én het losmaken van de mindcontrol.  

Hoe een ET Healing in zijn werk gaat 

Eerst wordt er gekeken wat de huidige connectie is tussen jou en het morfologisch veld (mindcontrol). Indien deze minimaal of helemaal niet aanwezig is, wordt getest hoe jouw verbinding is met het Akashaveld (multi-dimensionale werkelijkheid). Als deze voldoet aan de normen die de Sirianen hiervoor hanteren (in aardse termen inhoudend dat je in je gevoel, in je energetisch hart bent), dan is het voor de Sirianen mogelijk om je te behandelen. Ben je niet in je gevoel, in je energetisch hart dan begeleiden wij je tot je deze staat van zijn bereikt hebt. 

Vervolgens wordt je energetisch veld en lichaam afgescand en worden de knelpunten in kaart gebracht. Dan wordt gekeken welke knelpunten als eerste ontstoord gaan worden. Na overleg met de begeleider van jouw sessie, wordt aan de energetische healing begonnen. Tijdens deze healing wordt je energetisch veld aangepast naar de gewenste gemoedstoestand. Hierbij worden de netwerken die je in je energieveld hebt gebouwd, om met de gedachten om te kunnen gaan, verwijderd. Mensen leven met hun gedachten volgens patronen. Deze patronen zijn ook energievelden. Hoe langer deze patronen bij je zijn hoe vaster ze worden. Om diep in je hart te kunnen komen is het van belang deze patronen los te laten. Ze zijn overbodig. Verder worden de achterliggende oorzaken van lichamelijke klachten, die altijd een uiting zijn van een verstoring van het energieveld, weggenomen of dusdanig aangepast dat je er minder last van hebt. Het kan zijn dat een vervolgbehandeling noodzakelijk is.

De begeleider van de sessie houd je op de hoogte van het verloop van de behandeling en vertelt je tijdens of na de behandeling wat er gebeurd (is). Tijdens de behandeling kun je energie voelen of een bijzondere sensatie ervaren in bepaalde delen van je lichaam. Ook warmte, kou, druk op je borst, in je hoofd, in je buik, tintelingen, een zwaar gevoel, het gevoel dat je vast ligt, een zwevend gevoel, schokken, spiercontracties en een enorme rust worden vaak ervaren.

Doel van de energetische healings is om je systeem dusdanig in te richten dat je makkelijker in je hart kunt blijven en daarmee kunt komen bij je ware zijn en je ware kracht. Hierdoor ben je in staat mee te helpen het hele universum naar een hoger plan te brengen.

ET healing is geschikt voor volwassenen, kinderen en dieren. Behandelingen op afstand en op locatie zijn eveneens mogelijk.

ET healing kan worden toegepast bij emotionele, fysieke, psychische en spirituele disbalans van welke aard dan ook. Afhankelijk van de disbalans zijn er 1 of meerdere behandelingen nodig.

Als je geinteresseerd bent in het werk van de ET’s, dan kun je het boek van Adrian Dvir lezen. Hij kwam in 1994 in contact met de ET’s ( hij was toen computerprogrammeur voor het Israëlische leger) en begon samen met de ET’s healings te geven. Ook Chagai Katz is een bekende ET healer uit Israel. Behalve in Israël werken de ET’s inmiddels ook samen met mensen uit andere landen, waaronder Nederland.

Een consult duurt 30 tot 60 minuten. Een consult op afstand is ook mogelijk, via skype of telefoon.

*Mindcontrol

Mindcontrol is het geheel aan frequenties en beinvloeding die je weghoudt van je ware zijn en je frequentie naar beneden brengt. Het zijn middelen waarmee de mensheid al eeuwenlang wordt gemanipuleerd. Hierdoor zijn velen van ons zich onbewust van hun ware kracht en ware zijn. Door de mindcontrol raken wij hier ook steeds verder van verwijderd. Mindcontrol beperkt ons in ons zijn. Mindcontrol ondermijnt onze verbinding met het multi dimensionale Akashaveld en zorgt voor een verbinding met het beperkende morfologische veld.