Heilige geometrie

Heilige geometrie is de blauwdruk van ons universum, de basis van onze realiteit. Het universum bestaat uit één grote vibrerende massa en Heilige geometrie is de sleutel tot het herkennen van deze eenheid.

Heilige geometrie is een symbooltaal die met beelden in plaats van met woorden werkt en bevat codes op een bepaalde frequentie. Hierdoor kan heel direct en doeltreffend informatie worden overgebracht. In mijn tekeningen zijn codes verwerkt. Deze codes worden vanuit het universum aan mij doorgegeven. Zo komen in mijn tekeningen aarde en universum samen. Het zijn poorten naar het ongeziene. Er is in te zien en te voelen hoe wij met het universum verweven zijn. De tekeningen zijn een uitnodiging om te ontvangen, om slapende krachten in het onderbewustzijn te activeren. Via het DNA herkent en begrijpt het onderbewustzijn de boodschap die in de geometrische vormen aanwezig is. De energielichamen gaan resoneren met de frequentie en vorm zoals in de tekening. De interactie die hierdoor ontstaat kan een innerlijk proces op gang brengen en onbalans herstellen.

Informatie over koop, huur en persoonlijke tekeningen.

www.jannycoster.nl

Janny Coster
Kunstenaar