Magneetveldtherapie

De bedoeling van magneetveldtherapie is om onze cellen weer op te laden met de juiste energie en frequentie d.m.v. magneetvelden. Deze magneetvelden trillen op specifieke frequenties die overeenkomen met die van onze lichaamscellen. Dit fenomeen noemt men, in wetenschappelijke kringen, resonantie. Het is uitgerekend deze resonantie, die ervoor zorgt dat het magneetveld het trillingsbereik van onze lichaamscellen en organen positief kan beïnvloeden.

Magneetveldtherapie is bedoeld en geschikt om preventief, zonder medicijnen en zonder bijwerkingen, de kans op ziekte en ziekteverzuim te verminderen en in veel gevallen te voorkomen, maar ook om bijvoorbeeld in de sport betere prestaties te kunnen leveren en de kans op blessures te verminderen. Daarnaast ondersteunt het de genezing. Het herstel van vele ziektes en blessures gaat (veel) sneller. Van magneetveldtherapie zijn geen bijwerkingen bekend.

Magneetveldtherapie is bedoeld en geschikt om preventief, zonder medicijnen en zonder bijwerkingen, de kans op ziekte en lichamelijke klacht te verminderen en te voorkomen. Maar ook om bijvoorbeeld in de sport betere prestaties te kunnen leveren en de kans op blessures te verminderen. 

Het wordt ook gebruikt bij de genezing en herstel van je lichaam. Van magneetveldtherapie zijn geen bijwerkingen bekend. Het herstel van vele ziektes en blessures gaat (veel) sneller.

Wij ervaren goede tot verbluffende resultaten met pulserend magneetveldtherapie bij o.a botontkalking, reumatische klachten, slecht slapen, pijn, gewrichtsklachten, vermoeidheid, fibromyalgie, astmatische klachten, vaatkramp, enz., enz.

De energie van de mens

De mens en al het andere leven op aarde is onlosmakelijk verbonden en afhankelijk van twee zeer belangrijke energiebronnen: de aarde en de zon. Het aardmagnetisch veld en het magnetisch veld van het menselijk lichaam hebben een gelijke frequentie.

De energie van de aarde

Alle leven op aarde is het resultaat van vier miljard jaar evolutie en is afhankelijk van het immense aardmagnetische veld. Niets op aarde kan gedijen zonder de energie en bescherming van dit natuurlijke magnetische veld. De balans tussen het aardmagnetisch veld en de elektrosmog uit de ruimte heeft er altijd voor gezorgd dat al het leven op aarde optimaal kon omgaan met die natuurlijke elektrosmog. Tegenwoordig staan wij helaas ook bloot aan andere magnetische velden en elektrosmog, die door de mens zelf worden veroorzaakt. De afwijkende frequenties van deze elektromagnetische velden verstoren de lichaamscommunicatie, de signalen die via onze zenuwen lopen. En dat kunnen we goed merken aan o.a. krachtafname, verminderde energie, het ontstaan van (welvaarts)ziekten waarbij geen oorzaak aan te wijzen is, trager letselherstel enz., enz.

Normaal gesproken zorgt het aardmagnetisch veld voor de juiste hoeveelheid energie met de juiste frequentie. Door een verstoring van deze frequenties (door beton- en ijzergebruik in de bouw, hoogspanningskabels, tv, magnetrons, computers en telefoons komen er vele storende frequenties in de lucht), krijgen onze cellen niet meer de juiste elektromagnetische energie met de juiste frequentie. De cellen kunnen hierdoor minder goed herstellen.

Door op een enigszins kunstmatige manier de elektromagnetische energie met de juist frequenties te geven aan het lichaam, worden cellen gezond “opgeladen” en zijn ze weer de basis voor een optimale regulatie van de gezondheid.

Hoe werkt een pulserend magneetveld

Alle organen ons lichaam zijn opgebouwd uit cellen en hebben een eigen door de lichaamscellen zelf opgewekte specifieke elektromagnetische frequentie. De inwerking van pulserende magneetvelden met de juiste frequentie op mensen en dieren zorgt voor een betere cel-activiteit en daardoor een beter functioneren van de organen en daarmee van het gehele lichaam. De sterkte en de frequentie van een pulserend magnetisch veld dient laag te zijn omdat wij op celniveau laagenergetisch zijn.

De zon

Zonlicht geeft de juiste tijd van de dag aan het lichaam door. Daardoor produceren verschillende organen verschillende hormonen, die bij een bepaalde tijd van de dag horen. Wij zijn steeds vaker binnen; zelfs met kunstlicht. Met name in de winter. Dat zorgt ervoor dat onze bio-klok wordt ontregeld. Het lichaam “begrijpt” de tijd niet meer en dat levert een vorm van stress op. Deze stressreactie is te verminderen en af te bouwen met magneetveldtherapie. Daardoor kan bijvoorbeeld een (winter)depressie voorkomen of verminderd worden.

Hoe werkt Magneetveldtherapie

Laag frequent pulserende magneetvelden zijn ontworpen om het lichaam te helpen bij het sneller regenereren van de cellen en daardoor het normale genezingsproces te versnellen. Het is een veilige, pijnloze, medicijnvrije methode, ontwikkeld voor zachte weefsel- en botbeschadiging problemen.

​Magneetveld therapie geeft verlichting aan mensen / dieren met pijn, en helpt het genezingsproces te versnellen. Het is echter geen wondermiddel, net zomin als iedere andere behandeling of medicijn dat is – er is geen garantie op genezing.

Pulserend Magneetveld Therapie (PMF) dringt door in alle cellen, versterkt de ion-uitwisseling, laat de circulatie weer op het normale niveau komen en verhoogt het zuurstofverbruik van de cel. Onzichtbare magnetische veldlijnen gaan tegelijkertijd dwars door alle cellen in het lichaam, tot op het kleinste moleculaire niveau. Ze bereiken delen van het lichaam die met andere methoden niet efficiënt beïnvloed kunnen worden.

​Het pulserende magnetisch veld heeft een hoge biologische effectiviteit en wordt op medisch gebied gebruikt als therapie en als diagnose middel. Magnetische velden kunnen niet geabsorbeerd worden. Daarom is het moeilijk veldvrije gedeeltes te creëren als de magnetische velden door een materiaal gaan. We maken slechts onderscheid tussen paramagnetische substanties, waarin een concentratie van de magnetische veldlijnen plaatsvindt en diamagnetische substanties waarin een decentralisatie van de veldlijnen plaatsvindt. Het lichaam is slechts heel licht diamagnetisch en paramagnetisch; beter gezegd, het is neutraal. Dit betekent dat op het moment dat de veldlijnen het organisme, of delen ervan raken, ze dwars door deze gebieden heen gaan. In vergelijking met bekende methodes, is dit de eerste belangrijke ontdekking. Binnen het magnetisch veld worden alle delen van het lichaam volledig gepenetreerd door de veldlijnen.

Menselijke en dierlijke organismen bestaan uit een grote hoeveelheid cellen die elektrisch functioneren. Als er geen elektrische spanning meer in de cel aanwezig is, is de cel niet langer levensvatbaar. De cellen hebben een restpotentiaal dat nodig is voor de normale stofwisseling. Zieke of beschadigde cellen hebben een veranderd restpotentiaal. Als de ionen (elektrisch geladen deeltjes in de omgeving van de cel) terechtkomen in een pulserend magnetisch veld, zullen ze beïnvloed worden door het ritme van de pulsen. Het restpotentiaal van de cellen is evenredig met de ion-uitwisseling die plaatsvindt op het celmembraan. De ion-uitwisseling is ook verantwoordelijk voor het zuurstofverbruik van de cel. Een pulserend magnetisch veld kan de ion uitwisseling op het celniveau dramatisch beïnvloeden en daarmee het zuurstof verbruik van de zieke of beschadigde weefsels beduidend verbeteren. De achteruitgang van het zuurstofverbruik is een bekend probleem in verschillende medische richtingen, vooral in gevallen van slechte genezing en gewrichtsontstekingen. Uit klinische experimenten weten we dat het pulserend magnetisch veld vrijwel onmiddellijk pijn kan verminderen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de toegenomen partiële zuurstofdruk in de weefsels; door de toename van de plaatselijke doorstroming en door de snelheid van de capillaire bloedstroom. Dit vermindert de opeenstapeling van de bouwstoffen, veroorzaakt door de versmalde bloedvaten en verminderde bloedstroom (doorgegeven via het sympathisch zenuwstelsel).

De mens, een electro-magnetisch wezen 

Vele mensen kunnen nauwelijks geloven, dat magneetveldtherapie op zo veel verschillende ziektebeelden een positieve invloed kan hebben. Een stille, pijnloze en onopvallende therapievorm, die gelijktijdig gewrichtspijnen, botbreuken, slapeloosheid, huidziekten en nog veel meer vermindert of geneest. Kan dat waar zijn?

Als je je verdiept in dit onderwerp kom je er al snel achter hoe elementair de functie en werking van magnetisme is die het lichaam heeft en begrijp je ook waarom het werkt.

Enkele van de belangrijkste en fundamentele mechanismen in ons organisme functioneren door bio-elektrische en bio-magnetische processen. Magnetisme is voor de gecompliceerde machine van ons lichaam gelijktijdig smeermiddel, sturingsmechanisme en verzorgingsmiddel. We kijken eens naar enkele van de belangrijkste mechanismen van de magnetische velden, die in ons lichaam voor het normale functioneren onontbeerlijk zijn:

De cel: functie en voeding

Ons lichaam bestaat uit organen; die organen bestaan uit cellen. Alles bij elkaar bestaat het lichaam van de gemiddelde mens uit 70 biljoen cellen. Die cellen hebben allemaal hun eigen taak. De fundamentele “bouwtekening” is echter altijd hetzelfde (bij planten overigens precies hetzelfde als bij mensen en dieren). Precies zoals het gehele lichaam, moet ook elke op zichzelf staande cel gevoed worden, ademen en afvalstoffen uitscheiden. Zieke cellen leiden tot zieke organen. Ontbreekt het de cel aan energie, dan daalt het potentiaal. Dat is het spanningsverschil tussen de binnen- en de buitenwand van de cel, onder de gezonde (fysiologische) waarde. De cel kan zijn taak in het lichaam niet meer volbrengen; met de beperkte energie kan niet meer dan een “noodvoorziening” tot zelfbehoud in stand gehouden worden. Pulserende magneetvelden in de juiste “dosering“ (frequentie en sterkte) reguleren het spanningspotentiaal tussen de cel en de omgeving tot de normale waarde: de cel kan weer naar behoren functioneren en zijn bijdrage leveren aan het functioneren van het orgaan. Dit werkingsmechanisme van magneetveldtherapie is het belangrijkste en heeft de meest omvattende invloed op onze gezondheid. Het verklaart de veelzijdigheid van de de therapiemethode en de goede geschiktheid als preventieve zorg voor onze gezondheid.

Botgroei

Het mechanisme van de botvorming in het lichaam is heel interessant: als botten mechanisch door beweging, dus door gebruik, belast worden, ontstaan aan de oppervlakte zwakke elektrische stroompjes. Deze leiden tot een verhoogde stofwisseling en celdeling in de botten. Botten kunnen dus “naar behoefte” groeien!

Dezelfde stimulatie op het mechanisme van botgroei kan men door het gebruik van pulserende elektromagnetische velden bereiken; bijv. bij patiënten, die lijden aan osteoporose of botbreuken en in hun beweeglijkheid beperkt zijn.

Dit effect is relatief eenvoudig te bereiken. Het is geen toeval dat de genezing van moeilijke botbreuken en de eerste toepassing van magneetveldtherapie daarbij, sinds de zeventiger jaren door de pioniers van deze therapie(Lechner en Ascherl in Duitsland, Bassett in de VS) uitgebreid gedocumenteerd is. Ook de zeer strenge Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA heeft de toelating gegeven om magneetveldtherapie als eerste te gebruiken voor de behandeling van botbreuken (1978).

Het vegetatieve zenuwstelsel

Zenuwcellen kunnen niet alleen op elektromagnetische velden reageren, maar ze genereren deze ook zelf. Vooral hierdoor is de ontvankelijkheid van het vegetatieve zenuwstelsel voor elektromagnetische velden zeer hoog. Zowel de pijnstillende werking van magneetveldtherapie door het verhogen van de pijngrens als ook de in evenwicht brengende, kalmerende en vaak slaap inleidende werking laat zich uit deze mechanismen verklaren.

Doorbloeding en zuurstofverzorging

Velepatiënten geven aan dat hun rug na enige minuten warm aanvoelt. Dat is geenszins toe te schrijven aan de directe invloed van magneetvelden of elektrische stroom. De energiehoeveelheden, die van de moderne magneetveldtherapie apparaten afgegeven worden, zijn uiterst gering en kunnen ons lichaam zelfs geen fractie van een graad Celsius verwarmen. De ervaren warmte komt uit ons zelf: het is de doorbloeding, die in korte tijd op verschillende manieren verbeterd wordt. De arteriolen verwijden zich; dit zijn de kleine arteriën, die in de haarvaten uitmonden en die hoofdzakelijk de bloeddruk, aangestuurd door het autonome zenuwstelsel, reguleren. Ook de circulatie in het veneuze vaatsysteem verbetert.

De vloeibaarheid (viscositeit) van het bloed wordt verbeterd; o.a. door het zogenaamde Hall-effect. Bij iedereen verkleven tegenwoordig de rode bloedlichaampjes (erytrocyten) aan elkaar. Daardoor neemt niet alleen de zuurstofopnamecapaciteit van het bloed af, maar het kan ook niet meer voldoende in de kleinste haarvaten komen.

Een gecombineerde biofeedback-meting toont de optimalisatie van talrijke lichaamsfuncties nadat pulserende magneetvelden slechts enkele minuten werden toegepast. Fotoplethysmografiemetingen laten verbeteringen zien van de doorbloeding van gemiddeld 45% in het gebied van de microcirculatie en een verhoging van de zuurstofverzadiging in het bloed van gemiddeld  25%.                                                  

Verkleefde rode bloedlichaampjes voor MFT

Door gebruik van de juiste pulserende magneetvelden worden die verkleefde rode bloedlichaampjes los gemaakt van elkaar, waardoor de zuurstofopnamecapaciteit verveelvoudigt en de zuurstofvoorziening in de kleinste bloedvaatjes (haarvaatjes) weermogelijk wordt.

Losse rode bloedlichaampje na MFT

De zuurstofverzorging van het lichaam wordt dus verbeterd; dit effect is meetbaar door het meten van de zuurstofsaturatie. Deze meting is een van de beste indicatoren voor de werkzaamheid van de behandeling met magneetveldtherapie.

Wat doet magneetveldtherapie voor u?

Samengevat:

 • Activeert alle lichaamscellen
 • Verbetert de doorbloeding
 • Vermindert pijn
 • Ontspant de spieren
 • Verbetert het slapen
 • Psychische stabilisatie
 • Verbetertde zuurstofhuishouding in het lichaam
 • Versnellt inwendige en uitwendige genezingsprocessen
 • Reduceert stress-effecten
 • Verbetert het immuunsysteem
 • Verbetert en verdicht de botstructuur (bv. bij osteoporose)
 • Activeert het hormonaal systeem
 • Snellere genezing
 • Pijnbehandeling, pre- en postoperatieve begeleiding
 • Nek- en spierpijn (bv. rugpijn)
 • Gewrichtspijnen
 • Depressie
 • Migraine
 • Erectie en/of potentiestoornissen
 • Zuurstofgehalte in de cellen verhogen
 • Verbetert de stofwisseling en ontgift
 • Regeneratie en antistress
 • Verhoogt de lichamelijke inspanningen
 • Harmoniseert het vegetatieve zenuwstelsel
 • Verbetert de bloedcirculatie

Magneetveldtherapie is uitermate geschikt om dagelijks thuis toe te passen. Het kost slechts 8 tot maximaal 24 minuten per dag. Het is de meest geweldige tool die u in huis kunt hebben ter ondersteuning van uw vitaliteit en zelfgenezing. Een investering die u er dubbel en dwars uithaalt.

Nu investeren in gezondheid, of straks investeren in ziekte?

Wat kies jij?

Aangezien de toepassing zo veelvuldig is hieronder een lijst vinden van de meest voorkomende problemen.

 • Acne
 • Allergieën
 • Alzheimer
 • Artritis
 • Artrose
 • Astma
 • Bloeddrukregeling (hoog en laag)
 • Braken
 • Brandwonden
 • Bot-breuken
 • Bronchitis
 • Burnout
 • Constipatie (Verstopping)
 • Colitis Ulcerosa
 • Crohn
 • CVS (Chronische Vermoeidheids Syndroom)
 • Darmziektes
 • Depressie
 • Diabetis
 • Diarree
 • Doorbloedingsstoornissen
 • Eczeem
 • Eierstokontstekingen • Ekzema
 • Fybromialgie (chronische pijn)
 • Gordelroos
 • Griep
 • Groeipijn kinderen
 • Haaruitval
 • Herpes
 • Herstel na operatie
 • Huidziekten en beschadiging
 • Impotentie/erectiestoornissen
 • Jet-lag
 • Jicht
 • Krentenbaard
 • Longziekte
 • Lumbago/bulging
 • Maagzweren •
 • Meniskus
 • Menstruatiepijn/stoornissen 
 • Misselijkheid                                    
 • Morbus Bechtrew • MS
 • Nierziektes
 • Ogen
 • Ontstekingen
 • Open wonden • Osteoporose
 • Parkinson
 • Peesblessures/ontstekingen
 • Phantompijn
 • Pijnbestrijding (ook chronisch)
 • Postoperatieve behandelingen      
 • Premenstrueel syndroom
 • Psoriasis
 • Schildklierziekte 
 • Sinusitis
 • Slaapproblemen 
 • Spataderen
 • Spierblokkades                        
 • Spier- spanningen
 • Sportblessures
 • Stofwisselingsstoornissen
 • Stress
 • Tandheelkunde/postoperatief
 • Tenniselleboog/arm
 • Tromboseflubit
 • Tinitus/oorsuizen
 • Verkoudheid •
 • Verlammingen
 • Verrekking
 • Voetproblemen
 • Wondgenezing
 • Zenuwontstekingen

Verder uitgediept

Regenererende functie – skelet

 • Osteoporose met name na de menopauze (betreft zowel de profylaxe als de therapie)
 • Morbus Sudeck
 • Problemen na fracturen en botbreuken
 • Problemen na operaties aan het beenderstelsel, waarbij bijvoorbeeld botten met behulp van schroeven aan elkaar worden gemaakt
 • Problemen na implanteren van endoprothesen (om loskomen te verhinderen)
 • Pseudo-artrosevorming (onecht gewricht) na instabiele botbreuken.

Regenererende functie – zacht weefsel

 • Verwondingen opgelopen tijdens een ongeval met en zonder schade aan de huid
 • Brandwonden
 • Decubitus

Ontspanningsfunctie – vegetatieve stabilisering

 • Vegetatieve dystonie (verbreking van het evenwicht in het vegetatieve zenuwstelsel, bijv. sterke transpiratie)
 • Slaapstoornissen
 • Profylactische ontspanningsuitwerking, die de alledaagse stress tegen werkt
 • Stress in de algemene betekenis van het woord en specifiek na lang aanhoudende psychische inspanning  (distress)
 • Concentratiestoornissen
 • Neurosen

Verhoogde beschikbaarstelling van zuurstof

 • Bij de aërobe celstofwisseling (verhoging van het uithoudingsvermogen in de bij sport)
 • Bij de anaërobe celstofwisseling (snellere regeneratie door de afvoer van de lactaten en door een snellere opname van glycogeen in de spiercellen)
 • Algemene stofwisselingsstijging door opvoeren van de verbrandingsprocessen in de cellen (mitochondriën)

Bloedsomloopstimulerende functie

 • Doorbloedingsstoornissen: bij door diabetes en sclerose veroorzaakte vaatziektes (arteriosclerose)
 • Bij spataderen met zweren
 • Versnelde resorptie van bloeduitstortingen (hematomen)
 • Afvoer van lymfe-oedeem

Pijnstillende werking – bot- en gewrichtsstelsel

 • Degeneratie van de wervelkolom en van het bot- en gewrichtsstelsel van armen en benen (knie, heup, elleboog, schouder, ….)
 • Door reuma veroorzaakte gewrichtsontstekingen (bijv.polyarthritis)
 • Verstijvende ontstekingen van de wervelkolomgewrichten (bijv. Morbus Bechterew)
 • Gewrichtsverwondingen (bijv. bij sport)

Pijnstillende werking – bindweefsel

 • Reuma in de weke delen (zgn. fibromyalgie)
 • Verwondingen van bindweefsel (bijv. situaties na operaties, littekenpijn)
 • Migraines

In de sport

 • Verkleint de kans op blessures
 • Verbetert sportprestaties
 • Verhoogt explosiekracht en contractiesnelheid van de spieren
 • Verbetert de zuurstofopname van de spieren, activeert de langzame spiervezels
 • Verbetert de melkzuurcapaciteit van de spieren en optimaliseert de verhoogde doorbloeding van de willekeurige spieren
 • Verbetert de zuurstof- en voedseltoevoer en het verwijderen van afvalstoffen
 • Verzacht acute spierpijn
 • Lost spierverkramping op
 • Verbetert de afvoer van endorfinen
 • Minimaliseert het ontstaan van spierpijn