Multiwave Oscillator: Tesla en Lakhovsky

Op basis van de ideen van Nikola Tesla – Naar het werk van George Lakhovsky

Het oorspronkelijke ontwerp is naar alle waarschijnlijkheid van Nikola Tesla afkomstig. De Russische wetenschapper George Lakhovsky heeft hierop voortgeborduurd en heeft veel proeven gedaan op planten, dieren en mensen met verbluffende resultaten. Hij zet in zijn boek The Secret of Live, Electricity, Radiation and your Body uiteen dat cellen van levende organismen zich als kleine radiozenders en ontvangers gedragen.

Wanneer cellen worden omringd met een elektromagnetisch veld met een breed spectrum aan frequenties dan zal iedere cel zijn eigen frequentie ‘oppakken’ en energie uit dat veld opnemen. Dit heeft een stimulerende en harmoniserende werking op de cellen en daarmee op de weefsels en het orgaan dat daaruit is opgebouwd. Opmerkelijk is dat er alleen een harmoniserende reactie plaatsvindt bij delen van het organisme waar iets fout zit. Is een deel op een bepaald moment geharmoniseerd of gewoon gezond dan reageert het niet (meer) op de velden. Zoals water stroomt naar de zee en daarbij zijn weg zoekt en vindt, zo ook overwint de vrijkomende energie de hindernissen en verbetert de algehele energiedoorstroming in je hele lichaam.