Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

NLP is een model voor professionele communicatie, innerlijk bewustzijn en doelgerichte verandering. Het helpt je om je innerlijke mogelijkheden beter te benutten. Je kunt de wisselwerking tussen je gedachten, je gevoelens, je overtuigingen en je gedrag zo veranderen dat je helemaal tot bloei kunt komen. NLP is gebaseerd op onderdelen uit de gedragstherapie en de verbale en non-verbale communicatie.

Communicatie is energie overdracht. NLP maakt je bewust van hoe je communiceert (via gesproken taal en lichaamstaal) en wat dat met jezelf en/of een ander doet. Het maakt je ook bewust van je onbewuste overtuigingen die onbewust invloed hebben op je huidige gedrag. Zowel mentaal, emotioneel als fysiek. Het maakt je bewust van je overlevingsstrategieën en je manier van handelen op dit moment op basis van ervaringen uit het verleden. Daar “mind over matter” regeert is je manier van communiceren en je manier van denken (is dit reëel of irreëel?) heel belangrijk. Als je een andere energie communiceert krijg je ook een andere energie terug. Ik breng je terug naar de kern van het probleem en laat je zelf tot bepaalde inzichten komen. Diep van binnen weet je namelijk alles. Soms is het alleen moeilijk daarbij te komen. Ik leid je naar het onderbewuste, waardoor zaken bewust worden en verwerkt kunnen worden. Doordat je je bewust wordt kan je anders naar zaken gaan kijken of er anders mee om gaan.