Psych-K – De sleutel naar je onderbewustzijn

“PSYCH-K® is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren.”

– Rob Williams, PSYCH-K® grondlegger –

Verander je overtuigingen en je leven verandert

Ons leven weerspiegelt wat we geloven. Het laat zien wat voor overtuigingen we hebben over onszelf en over de wereld waarin we leven. Onze overtuigingen zijn voor 95% onbewust – we weten bijna niet dat we ze hebben…. Dit is waarom we het als moeilijk kunnen ervaren verandering te brengen in wat we voelen, ons gedrag en ons leven.

Onderbewuste programmering

Je onderbewuste geest is te vergelijken met een tape. Alles wat je leert en ervaart gedurende je leven wordt er opgeslagen. Op stimuli vanuit de omgeving reageert het onderbewuste automatisch zoals het gereageerd heeft in eerdere ervaringen, ‘als een druk op de knop’. Ons onderbewustzijn (95%) oefent dus veruit de grootste invloed uit op ons gedrag en onze emoties. Omdat onze bewuste geest slechts voor 5% de dienst uitmaakt kunnen we ook veelal onze goede voornemens niet. Wil je dus echt iets blijvend en effectief veranderen, dan moet je bij de kern zijn en dat is het onderbewuste.

Als je gelooft dat je het kan – heb je gelijk; Als je gelooft dat je het niet kan – heb je gelijk!
– Henry Ford –

PSYCH-K® is een methode waarbij belemmerende overtuigingen worden omgevormd. Overtuigingen, die je tegen kunnen houden om volledig in het leven te staan, worden dusdanig omgezet zodat ze juist vóór je gaan werken. Op deze manier kun je vrede en harmonie met jezelf, met anderen en met je omstandigheden creëren. Als je in vrede bent, heb je toegang tot je eigen kracht en voel je je ontspannen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je geen dingen kan of wil veranderen. Het betekent dat je dit kan doen zonder in de stress te schieten. PSYCH-K geeft je de sleutel (K=key) tot je eigen PSYCHE en hiermee kan je je belemmerende overtuigingen transformeren in ondersteunende overtuigingen. Bovendien is PSYCH-K een krachtige methode om stress te elimineren. Tevens zul je gaan ontdekken dat je meer en meer het leven kunt gaan leiden dat je ambieert.

Door gebruik te maken van de kennis van kinesiologie en de werking van de hersenen, kunnen blijvende, fundamentele verandering in het eigen systeem worden gecreeerd.

Omdat deze methode werkt aan veranderingen in het onderbewustzijn, zal (net als bij EFT) nieuw gedrag als vanzelf plaatsvinden. Je hoeft je bijvoorbeeld dus niet mentaal voor te bereiden op situaties die je lastig vindt. Je zult ondervinden dat je lastige situaties met gemak aankunt. Met PSYCH-K werken we met het onderbewustzijn, maar je blijft tijdens de hele sessie volledig bij bewustzijn. Hierdoor word je je bewust van je onderbewuste processen en overtuigingen.

PSYCH-K® gebruikt de hersendominantie theorie om overtuigingen die je saboteren op eenvoudige wijze om te vormen tot ondersteunende overtuigingen. Dit geldt voor alle gebieden in je leven. Denk aan financiele voorspoed, eigenwaarde, gezondheid, relaties en loopbaan.

PSYCH-K® gaat verder dan affirmatie, (zelf)suggestie, wilskracht en positief denken.

Een PSYCH-K Balans is een proces bedoeld om evenwichtige communicatie te creëren tussen beide helften van de hersenschors. In deze ‘Hele-brein-modus’ ontstaat een ideale situatie, waarin de onderbewuste geest de nieuwe krachtgevende overtuiging opneemt en ongewenste stress of een innerlijk conflict elimineert. Dankzij de neuroplasticiteit van de hersenen ontstaat er zo direct een nieuwe situatie.De hersenen zijn namelijk in staat om nieuwe verbindingen te maken en oude te verbreken. Dankzij deze neuroplasticiteit kan verandering snel optreden. Door het onderbewuste brein nieuwe instructies te geven, worden daadwerkelijk andere neurologische verbindingen in de hersenen gemaakt. Dit heeft een waarneembaar effect.

Uitgangspunten

Een overtuiging of patroon ontstaat als beschermingsreactie en is erop gericht je te behoeden voor ongemak, pijn en verdriet. Op het ontstaansmoment is dat vaak nuttig, maar in het hier en nu kan de overtuiging of het patroon je tegenwerken.

Een sessie heeft de volgende uitgangspunten:

 1. Lichaam, geest en ziel zijn één systeem
 2. Circa 95% is onderbewust en 5% is bewust
 3. Het immuunsysteem en de herstelmechanismen kunnen problemen oplossen
 4. Stress verstoort het immuunsysteem en de herstelmechanismen
 5. De (stress-)respons van het systeem is gericht op zelfbescherming
 6. De onderbewuste (stress-) respons is via het bewustzijn te beïnvloeden

Bruce Lipton over Psych-K®

De wereldberoemde Dr. Bruce Lipton is celbioloog, heeft een aantal boeken geschreven en is een veel gevraagd spreker. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken en ontdekte dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen. Lipton beschrijft in zijn boek “De Biologie van de Overtuiging” in 2005 hoe onze overtuigingen (positief en negatief) de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Een grote doorbraak in de nieuwe wetenschap. Hij schrijft dat er een verscheidenheid aan psychologische ‘energietechnieken’ is die tot de onderbewuste programma’s doordringt en deze herschrijft. Hij benoemt PSYCH-K® in het bijzonder. “Omdat ik er persoonlijke ervaring mee heb en ik overtuigd ben van de integriteit, eenvoud en effectiviteit ervan. Het proces is eenvoudig, direct en verifieerbaar”, aldus Bruce Lipton.

PSYCH-K is:

“The ‘secret of life’ is BELIEF. Rather than genes, it is our beliefs that control our lives. PSYCH-K is a set of simple, self-empowering processes to change your beliefs and perceptions that impact your life at a cellular level”
– Dr. Bruce H. Lipton –

 • Een vriendelijke manier om verandering teweeg te brengen in ons onderbewuste.
 • Een simpel en zeer krachtig proces om onderbewuste overtuigingen te veranderen die je belemmeren en saboteren.
 • Een unieke mix van verschillende tools voor verandering; sommige komen uit de moderne neurowetenschap en andere uit oude wijsgerige tradities.
 • Een doeltreffende en simpele manier of fysieke en emotionele stress te verminderen.
 • Een revolutionaire aanpak om verandering op het onderbewuste niveau te bewerkstelligen waar 95% van ons bewustzijn actief is.
 • Een proces dat vernieuwend is met betrekking tot standaard methoden van visualisatie, wilskracht en positieve affirmaties. Dit proces is vooral zeer effectief in de gebieden van gedrag/gewoonte verandering, welzijn en vermindering van stress.
 • Een vriendelijke manier om diepgaande transformaties te bewerkstelligen.
 • Uitermate geschikt voor zowel kinderen, tieners als jongvolwassenen. Zij hoeven niet uitgebreid stil te staan bij de oorzaak van hun problemen. Zij kunnen gelijk werken aan de gewenste resultaten.

Wat is PSYCH-K niet?

 • PSYCH-K is niet altijd een ‘quick fix’. Hoewel een PSYCH-K balans altijd direct resultaat geeft, kan het zijn dat er wat tijd overheen gaat voordat de effecten merkbaar worden. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd en ons leven ook niet. Wij zijn allemaal complexe en unieke individuen en het is belangrijk om dat te erkennen. Het is daarom soms nodig om de tijd te nemen om te bepalen wat de oorzaak – en de oplossing – is van een probleem.
 • PSYCH-K is niet een genezing en wordt ook niet aangeboden als een ‘behandeling’. PSYCH-K werkt aan de overtuigingen die ‘onder’ de gezondheidsklachten liggen; het is geen genezingsmethode. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandelingen. 

VOOR WIE

Iedereen die tegen dingen aanloopt, zich graag beter wil voelen en zich verder wil ontwikkelen, is welkom. Een PSYCH-K sessie is effectief bij negatieve gedachten, emotionele disbalans en lichamelijke ongemakken. Met name bij onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, twijfelen, faalangst, laag zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen kan PSYCH-K heel veel doen.

 • Niet lekker in je vel zitten
 • Onzekerheid of (faal)angst
 • Moeite met grenzen stellen
 • Negatieve gedachten of emoties
 • Kwesties rond werk of school
 • Relaties die niet goed lopen
 • Trauma
 • Slaapproblemen
 • Spanningsklachten
 • Keuzestress
 • Dichtklappen tijdens presentaties
 • Dwanggedachten
 • Heftige emoties (woede, angst)
 • Burnout klachten
 • Belemmerende overtuigingen
 • En nog veel meer

Positief denken is iets dat je bewust doet. Als je onderbewustzijn niet meedoet red je het niet met alleen je bewustzijn.