Verbinding met je oorspronkelijke zelf

De term scalaire energie werd aan het einde van de vorige eeuw door Nikola Tesla gebruikt als benaming voor een krachtige energie zonder frequenties (niet-hertziaans), die hij kosmisch noemde. Scalaire energie is de energie van het nulpuntveld. Deze energie is met de huidige techniek niet meetbaar. De aanwezigheid wordt aangetoond door de effecten ervan. Veel genoemde effecten zijn:

  • Diepe ontspanning
  • Mentale helderheid
  • Bewustzijnsverruiming
  • Diepere meditaties
  • Verbeterde concentratie
  • Regeneratie van lichaamscellen
  • Verbetering van immuunsysteem
  • Creativiteit

Het ervaren van scalaire energie betekent dus vooral het ervaren van jezelf, je eigen frequenties en energie. Het zorgt ervoor dat je gemakkelijker dicht bij jezelf komt en blijft. Je bent effectiever en blijft in je eigen flow. Scalaire energie is in kleine hoeveelheden in de natuur en in ons DNA aanwezig. Dit verklaart waarom we ons in de natuur beter voelen. Bovendien heeft scalaire energie naast het effect op ons bewustzijn ook een gunstig effect op de fysieke gezondheid.

De scalaire energie wordt gegenereerd door middel van een aantal Tesla inductie-spoelen die zeer nauwkeurig gericht zijn, waardoor er een stabiel scalair veld ontstaat dat gericht gebruikt kan worden. Dit in tegenstelling tot apparaten die ongericht scalaire energie uitstoten.

De scalaire energie wordt uitgedragen in een veld door het gebruik van twee bol-antennes, waarvan er één de zender is en de ander de ontvanger. De mogelijkheid bestaat om je eigen DNA te verbinden aan het scalaire energieveld, zodat de scalaire energie direct naar je toe komt en je de positieve effecten ervaart. Ook op afstand.

Nulpuntveld

Het ervaren van de energie van het nulpuntveld maakt dat je je eigen frequenties kunt gaan ervaren. De scalaire energie vergroot jouw waarnemingsvermogen waardoor je ziet waar je staat met jezelf of waar je in vast zit. Scalaire energie is van een andere grootheid dan de energie die we in deze wereld gewend zijn. Zo ontstaat een ervaring, een nieuwe verhouding ten opzichte van matrix-frequenties.

Matrix

De opgebouwde maatschappelijke structuur waarin we leven, zouden we een matrix kunnen noemen. De matrix is onderhevig aan vele protocollen, verplichtingen en regelgevingen die beperkend werken op wie wij werkelijk zijn en doen er veel aan om ons af te scheiden van de natuur en van onze natuurlijke vermogens. Je daarvan losmaken gaat vaak gepaard met weerstand, onthechtingen en leegtes. Een nieuw hervonden staat van bewustzijn welke een innerlijke vrijheid en erkenning geeft aan wie we werkelijk zijn, past niet in deze matrix. Hoe slaan we een brug tussen de oorsprong en het leven in deze matrix? Waar haal je nog de voeding vandaan als je de moed hebt genomen een diepe innerlijke reis te maken? Welke energetische omgeving past dan nog bij je? Door het ontdekken en experimenteren met scalaire energie komen we erachter dat deze energie enorm ondersteunend is bij onze innerlijke processen, herstellend werkt en voedt. Het scalaire energieveld is bedoeld als ondersteunend hulpmiddel voor je eigen, persoonlijk onderzoek van wie je werkelijk bent en welke vermogens je innerlijk bezit.

De reikwijdte van de scalaire energie is ongeveer 8 tot 10 meter rondom. Heb je een huis of flat met gewapende betonnen muren dan zal de reikwijdte minder zijn, gezien gewapend beton de scalaire energie naar de aarde trekt. Scalaire energie gaat wel door hout en steen heen. 

Scalaire energie heeft zeker effect op electromagnetische straling zoals 4G en 5G maar in hoeverre dit effectief is als  bescherming tegen straling onbekend. Wat wel zeker is en onderzocht is, is dat scalaire energie de opstapeling van straling in je lichaam verminderd. 

Het apparaat is leverbaar in elke wenselijke Sikkens kleur. Standaard kleuren: oranje, zwart, lichtblauw, bordeauxrood, appelgroen, wit, zonnegeel.