Soundhealing

Positieve werking van klankschalen

Klankschaalconcerten en één op één-healings brengen al je cellen in beweging. Dat geeft een diepe ontspanning en kan resulteren in de versterking van jouw zelfgenezend vermogen, een beter concentratievermogen, verbetering van jouw geheugen en daardoor meer rust in je denkprocessen en je leven. Het is perfect bij een burn-out, spierklachten, slaapstoornissen of stress. Het draagt bij aan het optimaliseren van je immuunsysteem, synchronisatie van de beide hersenhelften, toename van energie, meer ontspanning en vooral ook rust in ons systeem. Uiteindelijk zal het bijdragen aan de groei in jouw (spirituele) ontwikkeling.

Bij klankschaalconcerten en privé-klankschaalsessies maak ik gebruik van  de gong, klankschalen en andere instrumenten.

De rustgevende klanken hebben een helende werking op je lichaam en geest. Naast een diepgaande ontspanning kun je ook diepere bewustzijnsniveaus ervaren. Een soundhealing kan ook gecombineerd worden met een meditatie of visualisatie.

Losse Gong Massage

Een Gongmassage is een geweldige ervaring, die je waarschijnlijk nooit meer vergeet. Het is ’n weldaad voor geest en lichaam. Bij ’n Gongmassage neem je plaats vóór de gong. De gong brengt al je cellen in beweging. Alle spanningen in het lijf worden los getrild, waardoor de energie weer vrijelijk stromen kan. Een Gong massage geeft daardoor ’n diepe ontspanning, versterkt het zelfgenezend vermogen, verbetert het geheugen en concentratievermogen en geeft ons meer rust in het leven.

​Via klanken kun je vreugde, blijdschap, rust, ontspanning, geluk en ontroering ervaren. Klank raakt je hart. Zonder woorden. Het inspireert je en het vervult je. Klank verbindt mensen en maakt mensen blij. De klanken tijdens een Soundhealing dringen door tot in de diepste lagen van je bewustzijn. En als je jezelf daarvoor openstelt, ervaar je dat je steeds meer in balans en in je kracht komt. 

​Het Engelse woord “sound” betekent zowel ‘geluid’ als ‘gezond’. Klank is in zijn eenvoud een bijzonder krachtig middel om genezingsprocessen te stimuleren. Klank is geen medicijn. Maar je kunt er wel geweldige resultaten mee bereiken. Zonder de vervelende bijwerkingen van medicatie. Tumoren kunnen behandeld worden met ultrasoon geluid. En in Duitsland wordt het gebruik van klankschaalmassage/ therapie steeds meer geïntegreerd op vele terreinen in de zorg. ​

Klankschalen

Een klankschaal is een instrument gemaakt uit een aantal metaalsoorten en is een uitstekende ingang voor ons om transformaties te ondergaan. Elke klankschaal heeft een geheel eigen karakter, toonkwaliteit en klankspecialisme en daardoor ontstaat tijdens het bekloppen en aanwrijven van de schaal lange klanken, die rijk zijn aan trillingen (frequenties). Mijn klankschalen en ook de gong, zijn door mij met de grootste zorg uitgezocht, zodat er een mooi samenspel van frequenties ontstaat.​

Effecten van trilling

Onze lichaamscellen resoneren mee op het horen en voelen van de klankschaaltrillingen. Geluid komt namelijk binnen via onze oren en via onze lichaamscellen. We kunnen geluid dus zowel horen als voelen. Als je een steen in het water laat vallen, dan ontstaat er automatisch een opeenvolgende reeks van golfjes. Water in een schaal golft ook met geluiden en aanrakingen mee. Een mens bestaat voor ruim 70% uit water. De Japanner Masuru Emoto heeft veel onderzoek gedaan naar de effecten van trillingen (frequenties) op water. Tijdens ’n klankschaalconcert of healing werkt het ook zo in ons. Wij bestaan uiteindelijk voor het grootste deel uit water. Dus je kunt je voorstellen wat de klanktrillingen van de schalen en het resoneren van die geluidstrilling voor ons hele systeem, lichaam en geest, kunnen betekenen. Een soundhealing heeft een zeer positieve uitwerking op ons algehele welbevinden. 

Tarieven:

  • Gongmassage 15 minuten € 20,- 
  • Soundhealing (gong, klankschalen en andere instrumenten) 30 minuten € 40,-
  • Soundhealing (gong, klankschalen en andere instrumenten) 45 minuten € 60,- 
  • Soundhealing (gong, klankschalen en andere instrumenten) 60 minuten € 80,- 

Wij stellen het op prijs als u 5 minuten voor aanvang van de sessie aanwezig bent.

Sessies die minimaal 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Afmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd. Komt u te laat op uw afspraak? Dan geven wij de (verkorte) behandeling in de resterende tijd die wij voor u gereserveerd hebben.